Prijs de Heer/ Praise the Lord.

Psalm 103:1-6.{Prijs de Heer, o mijn ziel, en vergeet nooit zijn weldaden.
                           { Praise the Lord o my soul and forget not how good He is.

                   Mooi vind ik het altijd, mijn ziel aansporen om de Heer te prijzen.
                               It is good te encourage my soul te praise the Lord.The splendor of the King.

The splendor of the King. Een supermooi lied over onze Koning!,
waar ik een scrapdoek van heb gemaakt.
The splendor of the King! A beautiful song about our King!,
of wich i made a scrap-canvas.

dag vijf/day five.

psalm 40:11.Uw liefde en trouw zorgt altijd voor mijn veiligheid. 
(het was niet gelukt om er dinsdag op te zetten).
Psalm 40:11. Your love and faithfulness always keep me secure.
(I didn't manage to put it on the site on thirsday).

dag vier/ day four.

Weer een mooie psalm:188. Het is beter om op de HEER te vertrouwen.
( en ik houd van die mooie kleuren.)
Another beautiful psalm:118. It is better to trust in the LORD.
( and I so love these beautiful colours.)

psalm 103:8.
Een mooie psalm is het!! liefdevol, genadig en trouw, Dat is de HEER!

psalm 103:8.
A beautiful psalm it is!! compassionate, mercyful and faithful, That is the LORD! 

Nieuwe technieken, nieuwe werken.

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik actief was op mijn blog, 
maar ik ben eerder creatief dan computerfreak en
daarom zit ik er niet zo vaak achter.
Toch lijkt het me erg leuk om mijn werken te kunnen delen
en feedback (van over de wereld) te krijgen en daarom
doe ik weer een poging om wat actiever te zijn op mijn blog
en er nieuwe dingen op te zetten. 
tenslotte baart oefening kunst, en kunst is mooi, toch?

 De bovenste kaart is de voorkant en de onderste kaart is voor- en achterkant.
 gemaakt met acrylverf, magazines, stempels,bedrukt papier en zwarte stift.

The topcard is only the frontcard and the bottomcard is the front- and backside of the card.
It is made with acrylpaint, magazines, printed paper, stamps and black marker.