Bloom, Sing, Shine.

Bloom where you are planted,
sing were you are placed.
Shine where you are.

Zegenen /Bless.

Op onze keukentafel hebben we een tekst gezet 
om ieder die aan onze tafel zit te zegenen.
Er staat: God van de hemel, de zon de maan en de sterren,
alle eer aan U.
Jezus Christus, dank U voor ieder die hier aan tafel zit.
Heilige Geest, zegen onze geest, ziel en lichaam.

On our kitchen-tabel we have a quote
to bless everyone who sits at out table.
It says: God of the heaven, the sun, the moon and the stars,
glory be to You.
Jesus Christ, thank You for every one who is at this table.
Holy Spirit, bless our spirit, soul and body.


Psalm 117.


Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja! 

All of you nations,
come praise the Lord!
Let everyone praise him.
His love for us is wonderful;
his faithfulness never ends.
Shout praises to the Lord