Matteus 4/ Mathew 4.

De verzoeking van Jezus door de duivel in de woestijn.
Indrukwekkend mooi verhaal.
The temptation of Jesus bij the devil in the dessert.
An impressive, beautifull story.