Lichaam, ziel, geest.

"Hoe je geleid wordt door de Heilige Geest." door: Joyce Meyer.
Wat ik in mijn geest heb is wat Christus voor mij heeft gedaan!!! 
Hoe ik mijn leven leef is wat ik doe voor Christus!!!
*******
"How being led bij the Holy Spirit." by: Joyce Meyer.
What I have in my spirit is what Christ has done for me!!!
How I live my life is what I do for Christ!!!
*******
Mixed media.

Ga!!!

Kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat: Ik ga het je geven!!!
*******
Look around. Look from the place where you are standing now: I am going to give it!!!
*******
Doodelen en kleuren.
Doodling and coloring.