Ik Ben een boodschap.

Zondag 2-10-"16.
Als vervolg op de vorige blog: "Maak het verschil", deze preek met de krachtwoorden:
je hebt geen boodschap, je BENT een boodschap.
Hoe laat je Jezus zien?!!wees een eerlijke boodschap. 
Wees de boodschap die God wil dat je bent: thuis, werk, gemeente, winkel, overal!!
*******
To Continue from the previous page ,this is the next service with the powerful words:
you don't bring a message, you ARE a message. How do you show Jesus to the world. 
Be an honest message. Be the message that God wants you to be: at home, at work, 
in your church, in the store, everywhere!!
*******

Collage.

Maak het verschil!

Gemeente weekend 23-09-16.
Een heel gemeente weekend met als thema" Kom je iets brengen of halen"!
Met als krachtwoorden: "Maak het verschil". "Kracht door zwakheid". "Proclameren". 
"Zegen en bemoedig waar je komt". Een krachtig en bemoedigend weekend!!
*******
A Church weekend with the theme:"Are you coming to get or to give!"
With words like: "Make the difference". "Strength by weakness". "Proclame". 
"Bless and encourage wherever you come". A powerfull and encouraging time!!


Ik heb uit tijdschriften stroken geknipt als achtergrond en die met zwarte of witte stift beschreven.
*******
The background are magazine paperstrips as background, and text with white and black markers.

Abba Vader.

Dagelijkse overdenking, Joyce Meyer. 30-07-16.
Het stukje gaat over God; "Abba,Vader" noemen! Uitspreken. Proclameren! Hij zorgt voor mij!!
Abba, Father, let me be, Yours and Yours alone!!! Een mooi lied/ A great song!
A daily encouragement from : Joyce Meyer. 30-07-16.
It is about calling God; "Abba, Father"! Speak out loud. Proclame! He takes care of me!!
wat ik gemaakt heb is een gelliplate afdruk met erin geschreven tekst.
*******
It is a gelliprint with text written in with a black marker.