Psalm 23.

Psalm 23 doodle.
De Heer is mijn Herder.
The Lord is my Shepperd.


Just "love you"

Waar je hart is/ Where your heart is...

Waar je hart is, daar zal ook je schat zijn!
Ik prijs U met heel mijn hart.
Where your heart is, is your treasure!
I worship You with all of my heart.