Lichaam, ziel, geest.

"Hoe je geleid wordt door de Heilige Geest." door: Joyce Meyer.
Wat ik in mijn geest heb is wat Christus voor mij heeft gedaan!!! 
Hoe ik mijn leven leef is wat ik doe voor Christus!!!
*******
"How being led bij the Holy Spirit." by: Joyce Meyer.
What I have in my spirit is what Christ has done for me!!!
How I live my life is what I do for Christ!!!
*******
Mixed media.

Ga!!!

Kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat: Ik ga het je geven!!!
*******
Look around. Look from the place where you are standing now: I am going to give it!!!
*******
Doodelen en kleuren.
Doodling and coloring.

Shine!!!

Liefde drijft angst uit, net zoals een klein lichtje al de duisternis wegjaagt!!!
*******
Love drives out fear, just like a little light drives out darkness!!!
*******
Gelliplate en wordlettering,
en een heel gave songtekst.
*******
Gelli plate and wordlettering,
and a beautiful songtext.
*******

Documented Faith!!

Dit jaar ben ik weer begonnen met de online " Documented Faith " van Stephanie Ackerman.
Het gaat over elkaar inspireren, bemoedigen en helpen 
om te documenteren de dingen van ons hart!!
De eerste foto is m'n map en de tweede foto is de verwerking van n'm eerste vers. 
januari doe ik in doodles.
*******
This jear I have again started with "documented Faith" by Stephenie Ackerman,
It is about inspying, ancourage and help each other to document things of the heart!! 
The first picture is my journal and the second picture is the first verse .
I will doodle january.
*******

Mixed media.
Doodles.


De onvruchtbare vijgenboom.

De onvruchtbare vijgenboom!!!
Lukas 13:6-9. 
Ben ik bereid om omgespit en bemest te worden om vrucht te dragen??
*******
Lukas 13:6-9.
Am I prepaired to be fertilized and spade to bare fruit??*******
Mixed media.

Christmas !!!

Voor kerst , dec. '16 heb ik  een doek gemaakt,
met allerlei symbolen die bij Jezus Christus horen, en met Jesaja 9:5. 
*******
For Christmas I made a canvas with symbols that belong to Jesus Christ, and Isaiah 9:5.
*******
Gelli plate, mixed media.

Call for women!!

Call for women dag 19-11-'16.
Een conferentie en aanbiddingsdag over de bruid van Jezus Christus en over De Vader.
*******
A conference and worship day about the bride of Jesus Christ and about the Father.
Een journal en mijn eerste grote schilderij: mixed media.
*******
A journal and my first large painting: mixed media.