God's tijd!!!

Woorden hebben kracht!!! Woorden worden gehoord, door God!!!
En ze mogen herroepen worden. Dan zijn gevangen woorden weer vrij !!!
*******
Words have power!!! Words are heard, by God!!!
And they can be recalled. Than captured words will be free!!! 
*******


Gemaakt met Gelliplate en stiften.
Made with Gelliplate and markers.