De strijd om je hart.

De strijd om je hart. God heeft altijd ons hart gezocht,
maar ons hart laat zich zo gemakkelijk verleiden.
Een boek over de liefde tussen God en jou/mij.
The battle for your heart. God is always looking for our heart,
but our heart is easy to tempt.
A book about the love between God and us/me.


Blessed.

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!
Dat is Jezus, maar ook ieder die met Hem verbonden wil zijn.
En dan is er de Zegen!
 Blessed is He who comes in the name of the Lord! 
That is Jesus, but also everyone who wants to be connected with Him.
And than there is Blessing!


Happy birthday Lysanne!!

Lysanne, je eerste kwart eeuw.
Heel veel zegen in je nieuwe levensjaar,
samen met ons, en Thomas en ieder 
die met je optrekt in dit stukje van je leven, 
en met God die je wil zegenen alle dagen van je leven.
My daughter became 25 years. 
May God bless her all the days of her life.


Teamaker.


Teamaker. dat is niet te vertalen, 
maar een mooi engels versje wat je gewoon moet lezen.
Teamaker: Steeped in His word,
infused with His love,
sweetened by His spirit, 
stirred from above.

Pray & Praise !

Pray & Praise! mooi klinkt dat in het Engels. 
En in 1Tesselonicenzen 5 staat: Wees altijd verheugd.
Bid zonder ophouden. Dank God voor alles.
( en nog veel meer moois!)
Pray & Praise! It sounds nice in English.
And 1Tessalonians 5 says: Be joyful always, 
pray continualy, give thanks in all circumstances.
(and much more beautiful words).